بیمار در حال احتضار

-  انجام کلیه اقدامات تشخیصی،درمانی،بهداشتی برای بیمار در حال احتضار همچون یک فرد زنده تازمان مرگ

- جهت حفظ حریم خصوصی بیمار ، وی در فضائی مجزا از سایر بیماران ،تحت مداوا قرار می گیرد.

- نظم بخش توسط انتظامات و کادر پرستاری حفظ گردد.

- در صورتی که بیمار هوشیار باشد شرایطی فراهم می گردد که وی بتواند عقاید ، نظرات و احتیاجات خود را بیان کند .

- در صورتی که بیمار هوشیار نباشد شرایط طبق نظر همراهان (یا وکیل وی)بیمار در حد امکانات بیمارستان فراهم می گردد.

- وضعیت بیمار و روند اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده توسط تیم درمانی معالج (ارشدترین فرد حاضر بر بالین بیمار)جهت همراهان (وکیل یا وصی)توضیح داده می شود

فراهم نمودن شرایطی که مناسک مذهبی متناسب با مذهب فرد محتضر (مانند قراردادن بیمار به سمت قبله و ...)انجام می گیرد به عهده بیمارستان می باشد.

در صورتی که بیمارستان در زمینه ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ،خدمات پرستاری ،رفاهی ورفع نیاز های بیمار یا همراهان محدودیت داشته باشد،باید در زمینه منافع و مصالح بیمار و جامعه توجیه پذیرباشد و با اطلاع بیمار یا همراهان (وکیل یا وصی) باشد.

- اطلاع رسانی به بیمار و همراهان وی در مورد حضور دفتر نسیم مهردر بیمارستان و ارتباط با روحانی مرکز در صورت تمایل

-فوت بیمار باید بلافاصله توسط تیم درمان به همراهان وی اطلاع داده شود و برگۀ گزارش مرگ بیمارتوسط پزشک معالج صادر گردد.

جهت کاستن از بار اندوه و غم همراهان بیمار در صورت امکان جسد متوفی به رؤیت خانواده برسد واصول و عقاید مذهبی در مورد متوفی در حد امکانات و شرایط بیمارستانی فراهم گردد.

/ 0 نظر / 379 بازدید