# نتایج_آزمایش_خون

تفسیر نتایج آزمایش

انواع آزمایشات آزمایشات روتین شامل الف- آزمایش خون:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-HDL- ب- آزمایش ادرار:,UA-UC ج-آزمایش مدفوع:گایاگ و کشت مدفوع   سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 985 بازدید