روش پوشیدن گان جراحی

- پکیج گان را روی یک میز باز کرده و گان تا شده را مستقیماً به طرف بالا گرفته و تای آن را رها کنید. دقت کنید در محلی بایستید که رفت و آمد نبوده و احتمال آلودگی گان وجود نداشته باشد و خود را نیز از میز و گان دور نگه دارید.
- گان تا شده را نگه داشته و محل گردن را مشخص کنید.
- قسمت داخل و جلوی گان را درست از قسمت خط گردن با دو دست گرفته و تای آن را کامل باز کنید طوری که داخل گان به سمت بدن باشد. 
- دست ها را در حد شانه نگه داشته و هر دو بازو را داخل آستین کرده و به سمت داخل برانید.
- دست ها را تا حدی داخل ببرید که گان روی شانه قرار گیرد.
- بندهای پشت گردن و کمر توسط فرد سیرکولار بسته می شود.
/ 0 نظر / 657 بازدید