پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

اصطلاح های رایج پرستاری

اصطلاحات رایج پرستاری: V/S Vital Sign علائم حیاتی BP Blood Pressure فشار خون T Temperature درجه حرارت P Pulse نبض BS Blood Sugar قند خون FBS Fast Blood Sugar قند خون ناشتا CBC Cell Blood Count شمارش سلولهای خون Ax Axillary زیر بغل I.V Intravenous وریدی(از طریق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3345 بازدید

اعتبار سنجی و اعتبار بخشی بیمارستانی

اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن برطبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله  افراد مجرب و متخصص انجام میشود. سازمان یا بیمارستانی موردارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از سازمان اعتبارسنجی تقاضانماید و گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس ازتجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .  اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 616 بازدید