پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

آسانترین روش تفسیر گازهای خون شریانی ABG

ابتدا لازم است مقادیر طبیعی فاکتورهای گاز شریانی را بدانید. PH=7.40 paco2=40 pao2=80-100 BE=-3,+3 Hco3=24 o2sat=up 98% قانون اول: ابتدا وضعیت PH را مشخص کنید. اگر بالای 7.40 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10271 بازدید