مراقبت از پیس میکر

برای افزایش طول عمر دستگاه و صحیح کار کردن آن و کاهش عوارض به نکات زیر دقت کنید:

مراقبت از زخم محل پیس میکر که عفونت نکند (علایم احتمالی عفونت: قرمز شدن محل ، خارش و درد ناحیه )

خودداری از دستکاری محل پیس میکر

همراه داشتن کارت شناسایی پیس میکر

خودداری از بلند کردن بار بیش از 2.5 تا 5 کیلو گرم وزن تا 6 هفته

پرهیز از حرکات شدید بازو

فعالیت جنسی و رانندگی از هفته ششم به بعد قابل انجام است.

پرهیز از خوابیدن روی شکم

خودداری از پوشیدن لباس تنگ

توجه به زمان طول عمر باطری دستگاه (باید قبل از اینکه عمر باطری دستگاه به پایان برسد برای تعویض آن مراجعه کند)

پرهیز ازماندن طولانی مدت در مجاورت دکل برق فشار قوی

کنترل روزانه نبض بیمار و ثبت آن

صحبت با موبایل با گوش دورتر از دستگاه انجام شود

دوری از منابع مغناطیسی بزرگ مثل دکل مخابراتی ، MRI، ماکرویو هواپیما

میکروشوکها برای دستگاه خطرناک است پس به موتور ماشین روشن دست نزند و وسیله برقی را تعمیر نکند.

پیشگیری از ترومای غیرنافذ به دستگاه مثلا پرهیز از ورزشهایی مثل تیراندازی با اسلحه یا دروازه بانی فوتبال

گذاشتن آهنربا روی دستگاه باعث توقف فعالیت آن می شود و در صورت زیاد بودن میدان مغناطیسی باعث خرابی آن می شود.

دقت کنید: پیس میکر گیت فروشگاه را فعال می کند.

برنامه مراجعه به درمانگاه بصورت زیر می باشد :

ماه اول هفته ای یکبار

6 ماه دوم ماهی یکبار

6 ماه دوم هر سه ماه یکبار

 در زمان شوک دادن به بیمار

توجه:در صورت نیاز به شوک دادن به بیمار دارای پیس میکر ، پدالهای دستگاه باید  بصورت قدامی خلفی گذاشته شود یا رعایت فاصله حداقل 12 سانتی متری از دستگاه ضربان ساز مد نظر باشد.

/ 0 نظر / 401 بازدید