ساده ترین روش تشخیص بلوک LBB , RBB

همانطور که می دانید سیستم الکتریکی قلب شامل گره SA (سینوسی دهلیزی )و AV (گره دهلیزی بطنی ) ، دسته هیس و الیاف پورکینژ می باشد. جریان الکتریکی از گره سینوسی دهلیزی شروع شده و به گره دهلیزی بطنی می رسد و برای ادامه مسیر از طریق دسته هیس به دو شاخه چپ و راست تقسیم می شود. در صورتیکه هر کدام از این شاخه ها دچار بلوک شود در نوار قلبی بیمار اختلالاتی ظاهر می گردد.

برای تشخیص اینکه آیا بلوک شاخه راست RBB هست یا LBB در تفسیر نوار قلبی از قانون زیر استفاده کنید:

قانون اول: در سمت بلوک R بلند و دوشاخه

قانون دوم: در سمت مقابل S عمیق

لید V1 و V2 نمایشگر بطن راست و لید V5 و V6 نمایشگر کار بطن چپ می باشد. لذا در بلوک شاخه راست شما در لید V1 و V2 موج R را بلند و دوشاخه و در لید V5 و V6 موج S را عمیق می بینید.برای بلوک سمت چپ لید موج R را در لید V5 و V6 بلند و دوشاخه و در لید V1 و V2 موج S را عمیق دیده می شود.

 

 بلوک RBB

 

 بلوک LBB

 

 

 

برای تمرین و باز آموزی نوار قلبی و تسلط بر خواندن انواع نوار قلبی روی گزینه تمرین کلیک کنید. 

تمرین خواندن نوار قلبی

 

مطالب مرتبط:

- پوستر تفسیر نوار قلبی 

 

/ 0 نظر / 4573 بازدید