ماساژ پشت بیمار

روش اجرا :
قبل از اقدام به ماساژ پشت مشخص کنید:
الف- وضعیت پوست قبلاً چگونه بوده است.
ب- از چه لوسیونی می توان استفاده کرد.
ج- وضعیت های غیر مجاز برای بیمار کدام است؟
- قسمت های در معرض خطر پوست را در نظر داشته باشید.
- رفتارها یا شکایات بیمار مبنی بر درد عضلانی رادر نظر بگیرید.
- تمایل بیمار به ماساژ را در نظر بگیرید.
- دست ها را بشوئید.
- وسایل لازم را به کنار تخت بیمار ببرید.
- بیمار را از مراقبت مورد نظر مطلع و خلوت او را فراهم کنید.
- در صورت امکان سر تخت را پایین بیاورید. 
- ملافه را روی بیمار انداخته، پوشش های رویی را به طرف پایین تخت تا کنید. 
- به بیمار کمک کنید تا لباس نیمه تنه ی فوقانی را خارج کند. 
- بسته به شرایط جسمانی، بیمار را بر روی شکم یا به پهلو قرار دهید. 
- پشت شانه، بالای بازو و ناحیه ی خاجی در معرض دید قرار دهید، بقیه ی بدن را با پتوی حمام  بپوشانید. 
- لگن حمام تا 1/2 حجم از آب 43 تا 46 درجه سانتی گراد پر کنید. 
- لوسیون یا مواد چرب کننده را در دسترس قراردهید. 
- از حوله به منظور جلوگیری از خیس شدن ملافه استفاده نمائید. 
- پشت بیمار را با لیف آغشته به آب و صابون کاملاً شسته، سپس با آب تمیز و خشک کنید. 
- مقدار کمی لوسیون، یا مواد چرب کننده را در کف دست بریزید و با مالش دست ها به یکدیگر موجب گرمی لوسیون و دست ها شوید. (به مدت یک دقیقه) 
- با استفاده از کف دست ها و انگشتان خود به آهستگی با حرکات دورانی ملایم از ناحیه ی باسن ماساژ را به طرف گردن انجام دهید. با رسیدن به ناحیه ی گردن از فشار دست ها بکاهید.
 
- در روی شانه ها نیز با حرکات دورانی ماساژ را ادامه داده و مجدداً به طرف قسمت جانبی پشت برگردید.
 
 
- در ناحیه ی کتف با حرکت دورانی ماساژ داده شود. دست ها را به پایین از طرفین پشت حرکت داده و به طرف پایین بیاورید.
 
- از فشار مداوم محکم استفاده کنید.
- ماساژ پشت رابه مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. 
- هنگام ماساژ استفاده از انگشت شست حرکات دورانی مفیدی را موجب می گردد. 
- در صورت نیاز از چنگ زدن و ضربه زدن نواحی بالای شانه و باسن و اطراف ستون مهره ها استفاده کنید.
 
 
- در هنگام ماساژ پوست به نکات زیر توجه نمائید: 
الف-  به نواحی قرمز یا سفید رنگی که بعد از ماساژ محو نمی شود.
ب-  به نواحی ترک خورده یا خشن در پوست آرنج و پاشنه ها
ج- نواحی تحت فشار را به آرامی ماساژ داده البته چنانچه تظاهرات مربوط به صدمه ی بافتی وجود نداشته باشد. در صورت وجود تظاهرات مبنی بر صدمه ی پوستی اطراف ناحیه ماساژ داده می شود.
د- نواحی مستعد زخم بستر که در ماساژ پشت باید مورد توجه قرار گیرند.
- ماساژ با ضربات ملایم و مداوم در سرتاسر عضو خاتمه می یابد.
 
 
- حوله را برداشته و لباس بیمار را پوشانده و در صورت لزوم ملافه ها را تعویض یا مرتب نموده، بیمار را در وضعیت راحتی قرار دهید.
- واحد بیمار را مرتب کنید.
- وسایل را به محل مربوطه برگردانید و توجه لازم از آنها به عمل آورید.
- دست ها را بشوئید.
- اطلاعات خود در رابطه با نکات مورد بررسی، مداخلات انجام شده و نکات مورد ارزشیابی را در پرونده ی بیمار یادداشت کنید.
منابع:
nursingskills.ir
http://nursing411.org
/ 0 نظر / 279 بازدید