تریاژ هسته ای

در تریاژ مصدومین هسته ای سه اولویت وجود دارد:
1- امکان زیاد زنده ماندن
2- امکان زنده ماندن
3- امیدی به آنها نیست

گروه اول: امکان زیاد زنده ماندن
معمولا علایم گوارشی را ندارند یا ساعتها بعد دچار شده اند.این گروه معمولا بیش از 2 گری اشعه دریافت نکرده اند.

گروه دوم: امکان زنده ماندن
علایم گوارشی را دارند، دوره بدون علامت و سپس علایم عصبی را دارند.سطح دریافت اشعه در آنها بین 2 تا 10 گری بوده است.
درمان آنها شامل: درمان اختلالات انعقادی ، آنتی بیوتیک و تجویز پلاکت در صورتیکه زیر 25 هزار بود و درمان ضد قارچی
گروه سوم:
افرادی که بیش از 10 گری اشعه دریافت کرده اند.
در این افراد فقط تجویز آنالجزیک و سداتیو برای کاهش درد و رنج

تریاژ مصدومین هسته ایی

تریاژ مصدومین هسته ای بر پایه زمان و مکان فرد مصدوم در زمان حادثه شدت تروما و سرعت و شدت بروز علایم بالینی ناشی از مسمومیت پرتوی میباشد.

که در سه مرحله زیر تریاز مصدومین هسته ای انجام میشود:

مرحله اول: اولویت بندی افراد در معرض خطر نسبت به زمان و مکان رخداد حادثه

گروه یک: افرادی که در حال حاضر در محل حادثه حضور دارند.

گروه دوم: افرادی که در حال حاضر محل حادثه را ترک کرده اند

گروه سوم: افرادی که اصلا در محدوده حادثه حضور نداشته اند.

که گروه سوم نیاز به اقدام خاصی ندارند و باید به ارامش دعوت شوند. و گروه دوم اید شناسایی شوند و پس از برقراری ارتباط آموزش خود آلودگی زدایی داده شود و مراجعه به بیمارستان در صورت بروز علایم مسمومیت پرتوی و گروه اول در صورت داشتن آسیب ترمایی ابتدا بر اساس نوع و شدت تروما تریاژ شوند و سپس به همراه آنانکه اسیب ترومایی نداشته اند تریاژ پرتوی شوند.

مرحله دوم: تریاژ بر اساس شدت تروما

مرحله سوم: اولویت بندی بیماران بر اساس سرغت و شدت بروز علایم بالینی مسمومیت پرتوی به سه گروه ذیل تقسیم میشوند:

گروه یک: بروز علایم در 30 دقیقه اول که باید برای اقدامات حمایتی بستری شوند.

گروه دوم: بروز علایم در 5 ساعت اول که برای دریافت اقدامات درمانی باید بستری گردند.

گروه سوم: بروز علایم در 12 ساعت اول که باید بررسی سرپایی برای ایشان انجام شود.

علایم سندرم رادیاسیون حاد ناشی از مسمومیت پرتویی:

شاه علامت بالینی: استفراغ

سایر علایم شایع و مهم: تهوع- اسثفراغ

علایم بالینی با ارزش و اهمیت کمتر: ضعف عمومی بدن- تب

علایم بالینی نادرتر ولی مهم: کاهش سطح هوشیاری (حتی اگر موقتی باشد)- افت فشار خون
/ 0 نظر / 419 بازدید