گرفتن I.V یا خط وریدی

 ابتدا گارو را روی بالای محل رگ گیری ببندید

رگ مناسب را انتخاب کنید 

محل رگ گیری را با پنبه الکل ضدعفونی کنید 

سرپوش برانول را بردارید 

برانول را با زاویه مناسب وارد رگ کنید به محض ورود نوک برانول در رگ، قطره خونی در انتهای برانول دیده خواهد شد 

اکنون گاید برانول با همان نیدل فلزی داخل برانول را کمی به سمت عقب بکشید (ولی تماما خارج نکنید) و مابقی برانول را وارد رگ نمایید 

بالای رگ را با دست بفشارید و گاید فلزی را تماما از داخل برانول خارج کنید و سپس درپوش آنرا ببندید

 

اکنون برانول را با چسب مناسب در محل محکم کنید

منبع:

http://www.osceskills.com

 

/ 0 نظر / 925 بازدید