انواع اختلالات قفسه سینه

 

انواع اختلالات قفسه سینه:

- سینه بشکه ای یا Barrel chest

 این اختلال که بیشتر با بیماری های مزمن ریوی در ارتباط می باشد بدلیل تجمع هوا در ریه ها قطر قدامی خلفی قفسه سینه افزایش پیدا می کند.

 

 - قفسه سینه قیفی شکل: پکتوس اکس‌کاواتوم (Pectus Excavatum) 

 نام دیگر آن Funnel chest می باشد. این اختلال، فرورفتگی مادرزادی غضروف‌های چند دنده و استخوان جناغ است به‌طوری که قفسه سینه به شکل قیف درمی آید. این ناهنجاری برعکس سینه کبوتری است. گاه از بدو تولد وجود دارد و گاه در طول دوران رشد ایجاد می‌شود.

- قفسه سینه کبوتری یا پکتوس کاریناتوم (Pectus Carinatum)  

 نام دیگر آن pigeon chest می باشد.معنی برآمدگی مادرزادی غضروف‌های دنده و استخوان جناغ است به‌طوری که قفسه سینه به شکل برجسته درآید

 

 

منابع:

http://rashtgpa.com

http://www.snipview.com

/ 0 نظر / 1448 بازدید