دستگاه هایملیخ

این وسیله یک قطعه پلاستیکی سبک است که در زمان انسداد راه هوایی به کمک فرد می آید. ممکن است شما زمانی دچار انسداد راه هوایی شوید که تنها هستید  کسی در کنار شما نیست تا بتواند با زدن ضربه بر پشت شما یا اعمال فشار بر روی شکم شما به رفع انسداد کمک کند. این وسیله برای این مواقع طراحی شده است تا افراد بدون کمک دیگران بتوانند بر روی خود مانور هایملیخ را اجرا کنند.

در صورتیکه تنها نباشید بازهم این وسیله برای اجرای بهتر مانور هایملیخ به شما کمک می کند و نفر دوم می تواند با گرفتن این وسله در دست خود مانور هایملیخ را بهتر انجام دهد.

 

/ 0 نظر / 149 بازدید