پوزیشن ها Position

انواع پوزیشن

Prone

خوابیده به روی شکم

موارد کاربرد:

- بعد از جراحی لوزه ها

- در بیماری ARDS (سندرم زجر تنفسی) برای بازشدن آلوئولها و کاهش درد و ناراحتی بیمار

- بعد از پونکسیون لومبر (کشیدن مایع نخاعی)

- بعد از بیوپسی کلیه

.......................................................

supine

پوزیشن خوابیده به پشت

موارد کاربرد:

- متداول ترین وضعیت در اعمال جراحی

- مناسب برای معاینه فیزیکی بیمار

....................................................

 fowler

پوزیشن نشسته

موارد کاربرد:

- انجام توراسنتز، خارج کردن مایع اضافی از فضای جنب

- پوزیشن نشسته و خم به سمت جلو باعث کاهش درد پریکاردیت می شود.

نکته : بیمار دچار آمیفزم با نشستن و خم شدن به جلو راحت تر است.

.............................................................

high fowler's

 پوزیشن کاملا نشسته

موارد کاربرد:

- در ادم ریه برای کاهش بازگشت وریدی

 

 

/ 0 نظر / 1508 بازدید