28 اردیبهشت تا 3 خرداد برابر با 18 تا 24 ماه می 2014 بعنوان هفته جهانی اورژانس.شعار امسال:

EMS: Dedicated. For Life


هفته ملی اورژانس برای اولین بار توسط کالج پزشکان اورژانس آمریکا پیشنهاد شد و جرالد فورد رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1974 تاریخ سوم تا دهم نوامبر را هفته ملی اورژانس اعلام کرد.در سال 1992 این تاریخ به هفته سوم ماه می هر سال تغییر کرد.

 

لینک های مرتبط:

    گالری تصاویر اورژانس 115

     تاریخچه اورژانس پیش بیمارستانی ایران

     خاطرات پرسنل اورژانس 115