موارد استفاده از آتل عبارتند از: ثابت سازی شکستگی، در رفتگی و پیچ خوردگی

 


وسایل مورد نیاز:

آستر کشی

پد پنبه ای

رول یا ورقه های گچ یا فایبرگلاس

باند کشی

قیچی بزرگ

ظرف آب

قبل از شروع آتل گیری  لباس بیمار را با یک پوشش مناسب بپوشانید تا در هنگام کار کثیف نشود.بهتر است برای زیر گچ یا آتل از پوشش آستر کشی استفاده کنید. برای این منظور پوشش را روی اندام بکشید بطوریکه از هر دو انتهای آن مقداری آستر بیرون بماند.در دست جای انگشت شست را سوراخ کنید تا به راحتی از آن خارج شود. برای راحتی بیمار و به منظور ایجاد فضا برای تورم احتمالی ولباند یا همان پد پنبه ای را روی عضو بپیچید. در نقاطی که احتمال فشار هر معمولا در نقاط برجستگی استخوانی از  ولباند بیشتری استفاده کنید. از قرار دادن مقدار زیادی پد در سطح قدامی مفصل آرنج اجتناب کنید زیرا ممکن است منجر به ایجاد فشار پوستی و تورم گردد.هنگام آتل بندی یک مفصل تحت یک زاویه پد را به دور اندام در وضعیت نهایی مورد انتظار بپیچید. این کار از چین خوردگی که می تواند باعث ایجاد فشار بر پوست شود پیشگیری می کند.

یک نوار گچی را که عرض آن از عرض اندام بزرگتر باشد انتخاب کنید و طول لازم را روی اندام اندازه گیری نمایید و سپس نوار گپی را به همان اندازه ببرید. سپس از همین طول به تعداد 8 لایه برای اندام فوقانی و برای اندام تحتانی 12 لایه ببرید. در صورت نیاز از لایه های بیشتری می توانید استفاده کنید.

یک ظرف را از آب ولرم پر کرده و لایه های روی هم قرار گرفته گچ را در آب غوطه ور کنید. اکنون ورقه های خیس شده گچ را بطور عمود در بالای ظرف نگهدارید و با دو انگشت و با حرکت رو به پایین آنها را فشار دهید این کار باعث خروج بقیه آب اضافی از گچ می شود.

اکنون گچ را به ارامی روی اندام گذاشته و اندام را در وضعیت مناسب آناتومیکی قرار دهید.یک لایه اضافی ولباند را به منظور نگهداشتن آتل در محل مورد استفاده قرار دهید و انتهای آستر کشی را روی آتل تا بزنید.از یک باند کشی برای ثابت کردن آتل در محل استفاده کنید.بطوریکه از انتهای اندام ( دیستال) به ابتدا ( پروگزیمال) بسته شود.دقت کنید فشار بیش از حد به اندام وارد نشود. صبر کنید تا آتل خشک شود. 

برای دریافت فایل اندروید آموزش گچ و آتل و یا پوستر گچ و آتل روی تویر کلیک کنید.