وارد کردن محلول به داخل رکتوم و سیگموئید از طریق لوله می باشد و معمولا برای موارد زیر را کاربرد دارد:


-  یبوست

-  تخلیه روده قبل از تست های تشخیصی

-  جراحی شکم

- دفع گاز و مواد دفعی در افراد همی پلژی و کوادری پلژی ، پاراپلژی

- دارو دادن

انواع انما:

انمای تمیز کننده

جهت پیشرفت تخلیه کامل مواد دفعی از کولون استفاده می شود و به وسیله تحریک حرکت دودی از طریق وارد کردن حجم زیادی از محلول عمل می نماید.

انما با آب ولرم (هایپوتونیک)

این نوع انما نباید زیاد تکرار شود چون باعث افزایش جذب آب از روده و افزایش مایع در گردش خون می شود.انما با نرمال سالین فیزیولوژی مطمئن می باشد و در نوزادان و کودکان قابل تحمل است زیرا از اختلالات الکترولیت پیشگیری می کند و می توان در منزل با مخلوط کردن 500 سی سی آب ولرم با یک قاشق چایخوری نمک محلول نرمال سالین تهیه کرد.

محلول هایپرتونیک برای مددجویانی که نمی توانند حجم زیادی از مایع را تحمل کنند استفاده می شود مقدار 120 یا 180 سی سی موثر است.

انمای روغنی ماندنی:

بوسیله نرم کردن مواد در رکتوم و کولون عمل نموده و مواد دفعی روغن را جذب نموده و نرم شده و به راحتی خارج می گردد.معمولا اساس آن مواد روغنی است و با حجم کم داده می شود.

محلول کارمینتو: برای تسکین نفخ شکم استفاده می شود که به عنوان مثال از محلوول MGW که حاوی 30 سی سی منیزیوم 60 سی سی گلسیرین و 90 سی سی آب می باشد.

انمای دارویی:

حاوی مواد دارویی بوده  معمولا برای کاهش باکتریهای کولون قبل از عمل جراحی ( نئومایسین) یا برای کاهش سطح خطرناک پتاسیم سرم با استفاده از (کی اگزالات ) محلولی که حاوی سدیم است استفاده می شود.

دلیل اولیه انما پیشرفت دفع می باشد استفاده از مایع بستگی به حجم، نوع توده دفعی و شروع رفلکس دفع دارد.برای کودکان نباید بطور مکرر از انما استفاده کرد زیرا انما دلیل یبوست و یا دفع نامنطم را درمان نمی کند.انمای مکرر رفلکس طبیعی را از بین می برد و در نتیجه فرد وابسته به انما می شود.

وسایل لازم برای انما دادن

-  دستشک یکبار مصرف

-  ظرف انما

-  لوله و کلمپ

- لوله رکتال مناسب ( بالغین از شمار 30-22 و اطفال 18-12)

- محلول گرم مناسب

- پوشش ضد آب

1000-750 سی سی بالغین

700-500 سن دبستانی

500-300 سی سی سن کودکستانی

250-150 نوزادان

روش انجام انما:

-  دست ها را شسته و دستکش بپوشید.

-  مددجو را به یک طرف خوابانده در حالیکه زانوی راست خمیده می باشد. کودکان را در حالت به پشت خوابیده قرار دهید.

-  پوشش ضد آب را در زیر ران و باسن بیمار پهن کنید.

-  بدن بیمار را بپوشانید بطوریکه فقط ناحیه آنوس مشخص باشد.

- باسن را باز نموده ناحیه رکتوم را از نظر هر گونه موارد غیر طبیعی مانند همورئید و پرولابس معاینه کنید.

- بد پن را در دسترس قرار دهید.

- برای انمای آماده تجاری در پوش آنرا برداشته و نوک آنرا با ماده نرم کننده آغشته نمایید.

- به آرامی باتکس را باز نموده و به مددجو توصیه کنید تا از راه دهان نفس بکشد.

-  هوای تیوب را خارج نمایید.

- ابتدای لوله را به آرامی در جهت ناف وارد کانال آنال نماید.

-  ظرف حاوی محلول انما را فشار داده تا زمانی که محلول داخل رکتوم و کولون وارد شود.بیشتر ظروف انما حاوی 250 سی سی محلول می باشد. بیمار تا زمان احساس درد که معمولا – دقیقه است محلول را نگهداری نماید.

برای انما با استفاده از کیسه :

-  محلول ولرم را به کیسه اضافه نموده و در زمان استفاده از سالین نرمال قبل ز ریختن آن در کیسه آنرا در لگن داغ قرار دهید و با ریختن مقداری از محلول در سطح داخل مچ دست محلول را کنترل نماید. ( 43-40 برای بالغین و 37.5 برای اطفال) آب داغ باعث سوختگی مخاط گردیده و آب سرد باعث کرامپ شکم شده و احتباس آب مشکل می شود.

- کیسه را بالا گرفته و کلمپ آن را باز نموده و اجازه دهید که محلول لوله را پر نماید.

- مجددا لوله  را کلامپ نمایید.

- 6 تا 8 سانتی متر از لوله رکتال را آغشته به ماده نرم کننده نموده و به مددجو آموزش دهید که از طریق دهان نفس بکشد.

-  نوک لوله رکتال را به آرامی در جهت ناف مددجو وارد نمایید. طول وارد نمودن لوله برای بالغین 10-7 سانتی متر و کودکان 7.5-5 سانتی متر و برای نوزادان 3.75-2.5 سانتی متر

- لوله رکتال را بطور ثابت تا اتمام مایع در رکتوم قرار دهید.

- کلمپ را باز نموده و اجازه دهید که محلول وارد گردد در حالی که کیسه در سطح ران قرار دارد.

- برای انما با فشار بالا ظرف در فاصله 30 تا 45 سانتی متر در انمها با فشار معمولی 30 سانتی متر و با فشار کم7.5 سانتی تر ظرف انما را نسبت به آنوس قرار می دهیم.

- اگر مددجو از کرامپ روده شکایت نمود و یا نشت مایع در ازراف لوله را مشاهده نمودید لوله را پایین آورده و کلمپ نمایید.

- لوله را بعد از وارد نمودن محلول کلمپ نمایید.

- یک دستمال در اطراف آنوس قرار داده و به ارامی لوله رکتال را خارج نمایید.

- به مددجو آموزش دهید که احساس نفخ شکم طبیعی بوده و محلول را تا جایی که امکان دارد در خود نگهدارد ( برای کودکان و نوزادان باتکس را به آرامی برای چند دقیقه بگیرید)

- به مددجو کمک کنید تا به توالت رفته یا بر روی بدپن قرار گیرد.