این مطلب شامل معرفی و دسترسی به تعدادی برنامه اندروید قابل استفاده برای پرستاارن می باشد.


 نرم افزارهای موجود:

- اختلالات آب و الکترولیت ( هیپوناترمی، هایپرکلسمی، هایپومنیزیمی و ...)

- آموزش به خانواده بیمار بستری در آی سی یو شامل مطالب و تصاویر اموزشی در مورد ساکشن را هوایی ، تغذیه بیمار از راه لوله بینی-معده ، پیشگیری از زخم بستر ، حمام در تخت ، مراقبت از تراکستومی و ....

 

 روی تصویر کلیک کنید